9.600
TON
Przerobionej stali
(zestawienie roczne)
 
 
1,5
MILIONA M2
Wyprodukowanych kanałów
wentylacyjnych i kształtek
(zestawienie roczne)
 
 
4.500
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
transport w całej Europie
(zestawienie roczne)

con_lang=3&con_cat=3&con_art=178